Henk van Mierlo VOF is dagelijks bezig met de productie van advertentiecampagnes en ondernemingsfilms voor verschillende doeleinden. Veel van deze activiteiten zijn een onderdeel van een Corporate Communications plan. Vaak wordt mij gevraagd op welke manier zo'n plan de hoogste impact kan realiseren.
Ik meen dat dit doel kan worden bereikt, indien het communicatieplan een geïntegreerd bestanddeel is van een met zorg ontwikkeld en nauwgezet toegepast Corporate Identity Plan. Hierdoor ben ik beter in staat een communicatiemiddel te vervaardigen dat geheel beantwoordt aan de doelstellingen van de opdrachtgever.