Een Corporate Identity Programma bestaat uit vier elementen. Aangezien zij elkaar op verscheidene punten overlappen, is een strakke coördinatie vereist opdat op consistente wijze wordt gecommuniceerd wat de onderneming is, wat het levert en hoe de organisatie functioneert.
De vier elementen zijn:

1. Het Corporate Plan.
2. De producten of diensten die de onderneming op de markt brengt.
3. Visuele communicatie.
4. Verbale en gedrukte communicatie.

Op de afzonderlijke elementen wordt nader ingegaan.

Ad. 1
Het wezen van de onderneming moet zo glashelder zijn dat bij de medewerkers er geen enkele twijfel over bestaat. De middelen en strategieën om de doelstellingen te realiseren, zijn de eerste vereisten voor effectief ondernemingsbeleid. Zij vormen ook de basis van een Corporate Identity Programma. Onvoldoende synergie van strategische ondernemingsplanning en een Corporate Identity Programma wordt doorgaans veroorzaakt door versnippering van Corporate Identity activiteiten.

De oorzaken kunnen zijn:
1 onduidelijke communicatie van doelstellingen en strategieën binnen de organisatie.
2 de bedrijfscultuur kan een belemmering zijn voor een succesvolle uitvoering van de ondernemingsdoelstellingen.

Dit kan zich vooral wreken bij reorganisaties, die tegenwoordig zo veelvuldig voor komen dat ze als normaal kunnen worden beschouwd. De bedrijfscultuur wordt sterk beïnvloed door de directe omgeving en door de verbale, gedrukte en visuele boodschappen die de onderneming zelf uitzendt.

Ad. 2
Omdat het uitdragen van de basisactiviteiten van de onderneming het eerste doel van een Corporate Identity Programma is, is het van primair belang dat de producten en diensten concurrerend en van goede kwaliteit zijn. Het product is het belangrijkste communicatie- middel van de onderneming. De vormgeving is het visitekaartje. Positionering van product of dienst is essentieel voor het succes in de markt. Alle vier de elementen van een Corporate Identity Programma vormen de basis van succesvolle producten of diensten van een onderneming.

Ad. 3
De filosofie achter de vormgeving van producten en de herkenbaarheid ervan, zijn bepalend voor het ondersteunende ontwerp en de promotie. Bij een dienstverlenende onderneming, vraagt de aard van de diensten om een correcte visuele vertaling van de gewenste image.
De ondersteunende visuele elementen van de promotie van producten en diensten zijn:

Verpakking + duidelijke gebruiksaanwijzing.
Winkelmateriaal
Tentoonstellingen/beurzen
Reclame
Beeldmerk en huisstijl van de onderneming
Interne communicatie (huisorgaan, nieuwsbrieven, badges, etc.)
Handleidingen en manuals
Audiovisuele media: film/video, presentaties via PowerPoint, DVD, Internet
Vervoermiddelen, bedrijfskleding
Jaarverslag
Speciale promoties
Vormgeving in in- en exterieur bedrijfsgebouwen


Ad. 4
Wat een onderneming over zichzelf vertelt, is belangrijk.De ondernemingsdoelstellingen moeten door de boodschap worden onderstreept en door de visuele communicatie aangevuld. De gedrukte en verbale communicatiemiddelen ter ondersteuning van een product of dienst zijn:

Reclame
Public relations
Handleidingen en manuals
Speciale promoties
Lezingen, voordrachten
Audiovisuele scripts
Interne communicatie (nieuwsbrieven, etc.)