page27_1

Het is alweer enige tijd geleden, dat wij - in de periode dat ik het presidentschap van Philips mocht bekleden - aan Henk van Mierlo opdracht gaven tot het vervaardigen van een film over Philips. Het was toen duidelijk de bedoeling dat van Philips een beeld zou worden gecreëerd als bron van kennis, van Philips als wereld omspannende organisatie, van Philips als een unieke onderneming met een sterke diversificatie op een breed electronisch terrein, zonder de oorspronkelijke activiteit Licht maar op enigerlei wijze te kort te willen doen. Bovendien moest duidelijk worden gemaakt, dat de wereldwijde marketing van hoogwaardige technische producten op zowel consumenten- als professioneel en systeemgebied bij Philips gedragen werd door geavanceerde productie-systemen. Voorwaar geen eenvoudige opgave. Vooral omdat dit alles zich afspeelde in een periode toen Philips, anders dan in het verleden, bewust op de voorgrond wilde treden en meer dan voorheen de publiciteit zocht. De noodzaak voor een dergelijk filmdocument werd sterk gevoeld door ons Bureau Externe Betrekkingen. Persoonlijk heb ik dit initiatief ten volle gesteund en waar dit noodzakelijk was barrières geslecht en wegen geëffend. Een bewust bedoelde “bijwerking” was de te creëren invloed op de eigen organisatie, de motivatie van de eigen werknemers. Toen de doelstellingen eenmaal duidelijk waren, de financiële begrenzingen waren gesteld en de timing was afgesproken, werd aan Henk van Mierlo - weliswaar onder begeleiding van het Bureau Externe Betrekkingen - volledige vrijheid gegeven zijn werk te doen. Een 55 minuten durende film, Philips Expertise Worldwide, was het resultaat. Terugkijkend op wat met deze film is bereikt, mag ik spreken van een volledig succes. Internationaal is een aantal belangrijke prijzen gewonnen. Er zijn meer dan 5000 kopieën gemaakt (film en video), fragmenten en soms langere gedeelten van de film zijn veelvuldig gebruikt, ook door omroepen als achtergrondinformatie of discussie materiaal. Inmiddels is Philips Expertise Worldwide gevolgd door een tweede, ook een door Van Mierlo vervaardigde film, getiteld Philips, Pushing the Limits. Hiertoe gaf mijn opvolger opdracht.

Een duidelijker bewijs van creatief antwoorden op een dergelijke behoefte kan, denk ik, nauwelijks geleverd worden.

Wisse Dekker - Former President Philips International